Výzkum a vývoj

Vedle standardních studií pro městské orgány, správce komunikací a komerční zadavatele je předmětem činnosti ateliéru i řešení výzkumných, metodických a koncepčních projektů z oblasti modelování emisí a imisí znečišťujících látek. V následujícím přehledu jsou uvedeny příklady některých úspěšně řešených projektů:


 

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.