Autorizace a osvědčení odborné způsobilosti

Přehled autorizací:

 • Osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
  Č.j. rozhodnutí 38212/ENV/15 - Mgr. Radek Jareš
  Č.j. rozhodnutí 88948/ENV/14 - Mgr. Jan Karel
 • Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií
  autorizace MŽP č.j. 38222/ENV/15 - Mgr. Radek Jareš
  autorizace MŽP č.j. 2108/780/10/KS - Mgr. Jan Karel
  autorizace MŽP č.j. 64139/ENV/14 - Ing. Josef Martinovský
  autorizace MŽP č.j. 2733/780/10/KS - Mgr. Robert Polák
  autorizace MŽP č.j. 46712/ENV/15 - Ing. Eva Smolová
 • Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví
  autorizace MZd, č. osv. 11/2019 - Mgr. Jan Karel
  autorizace MZd, č. osv. 10/2019 - Mgr. Robert Polák
 • Osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší
  autorizace MŽP č.j. 75695/ENV/15 - Mgr. Radek Jareš
  autorizace MŽP č.j. 1259/780/13 - Mgr. Robert Polák
 • Osvědčení o certifikaci ČSOP Arboristická akademie
  Český certifikovaný arborista - Pozemní pracovník č. 0375 - Ing. Eva Smolová
 • Osvědčení o autorizaci č. A0010100419 k provádění autorizačních setů G1, G2
  vydal:      Státní zdravotní ústav
  pro:          ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o., IČ: 27181278
  laboratoř: ATEM - Autorizovaná akustická laboratoř
  dne:         29. 6. 2017
 • Autorizace k výkonu úředního měření hluku v mimopracovním prostředí
  vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
  pro:    ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o., IČ: 27181278
  dne:   23. 7. 2007

ATEM

Ateliér ekologických modelů, s. r. o.

Roztylská 1860/1,
148 00 Praha 4

Tel.: 241 494 425

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.