Pracovní nabídka

Pro studenty vysokých škol nabízíme pracovní příležitost (časově flexibilní odbornou práci dle Vašich možností). Firma ATEM se zabývá hodnocením životního prostředí na úrovni jednotlivých projektů, regionálních a národních koncepcí i výzkumných a metodických prací. Při práci můžete získat zkušenosti, které uplatníte v dalším profesním životě. Při vynikajících pracovních výsledcích je možná nabídka dlouhodobého zaměstnání.

Pro koho je nabídka vhodná:

Nejlépe pro studenty vysokých škol přírodovědného nebo stavebního směru. Výhodou je zaměření na ochranu životního prostředí, ekologii, geografii, krajinářství a podobné obory.

Důležitá je dobrá znalost práce v kancelářských programech (Word, Excel, PowerPoint) a v ESRI ArcGIS, schopnost orientace v odborném textu, samostatné práce s podklady, orientace v tabulkách, mapách a technických výkresech, schopnost vyhledávání a třídění informací na webu. Podmínkou je znalost angličtiny v míře potřebné pro orientaci v anglicky psaném textu.

Výhodou je znalost grafických programů, CAD, PostgreSQL, znalost programování, ovládání dalších světových jazyků alespoň na pasivní úrovni a podobně.

Dáme přednost těm, kteří jsou ochotní rozšířit svoje znalosti a naučit se nové věci; uvítáme toho, kdo se u práce dokáže zamyslet, najít souvislosti a vztahy mezi jednotlivými částmi projektu.

Potřebujeme spolupracovníky, kteří mají možnost práce alespoň dva dny v týdnu.

Náplň práce:

  • Spolupráce na procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
  • Spolupráce na projektech výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí
  • Příprava dat a podkladů pro analýzy, zpracování vlastních analýz
  • Zpracování rešerší odborné literatury
  • Pořizování dat (georeferencování a vektorizace map, sběr dat v terénu)
  • Zpracování dat (číselná data, geografická data, práce s databázemi)
  • Tvorba map a výkresů v ArcGIS a ArcView
  • Testování software

Máte-li o uvedenou nabídku zájem, zašlete nám životopis na adresu: