Oznámení a dokumentace EIA

Každý stavební záměr, který je uveden v příl. 1 zákona 100/2001 Sb., musí projít procesem EIA.

Zpracování Dokumentace EIA může provést pouze držitel autorizace MŽP ČR. Doporučuje se, aby i Oznámení EIA zpracovala autorizovaná osoba. V rámci činnosti ateliéru standardně zpracováváme Oznámení a Dokumentace EIA pro všechny typy záměrů, které jsou uvedeny v příl. 1 zákona 100/2001 Sb.

Rovněž zajišťujeme potřebná hodnocení, která tvoří podklad nebo dílčí část Oznámení a Dokumentací - rozptylové a hlukové studie, měření hluku, hodnocení vlivů na zdraví obyvatel, dendrologické a zoologické průzkumy, studie denního osvětlení obytných budov atd.


 

Seznam zpracovaných Oznámení, Dokumentací a Posudků EIA - Ing. Václav Píša: ZDE
Seznam zpracovaných Oznámení a Dokumentací EIA - Mgr. Jareš Radek: ZDE


Ukázky grafických výstupů:EIA, rozptylové studie
EIA, rozptylové studie EIA, rozptylové studie EIA, rozptylové studie EIA, rozptylové studie

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.