Časopis Ochrana životního prostředí

Časopis Ochrana životního prostředí je vydáván dvakrát ročně. Obsahuje články z různých oblastí životního prostředí, zejména aktuální výsledky výzkumných projektů. Časopis byl založen na konci roku 2014. Zabývá se hodnocením životního prostředí, zejména problematikou znečištění ovzduší a hluku, posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a koncepčního řešení ochrany životního prostředí. Prezentovány jsou projekty výzkumu a vývoje, metodiky a postupy hodnocení, výsledky odborných studií a aplikace geografických informačních systémů (GIS).
Vydavatelem časopisu je firma ATEM - Ateliér ekologických modelů, časopis je otevřen všem, kteří chtějí publikovat články z oblasti ochrany životního prostředí.

Redakční rada:
Mgr. Jan Karel (předseda)
Mgr. Radek Jareš
Ing. Josef Martinovský
Ing. Václav Píša, CSc.
Mgr. Robert Polák
Ing. Eva Smolová
Šéfredaktorka:
Ing. Eva Smolová

ISSN: 2336-6753

e-mail:
Aktuální číslo:Starší čísla:

ATEM

Ateliér ekologických modelů, s. r. o.

Roztylská 1860/1,
148 00 Praha 4

Tel.: 241 494 425

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.