Data o landuse pro CTM


Data o landuse pro CTM byla zpracována v rámci projektu TA CR TD03000414 "Tvorba podrobných a přesných dat 'land use/land cover' pro potřeby chemických transportních modelů". Předmětem řešení bylo vytvoření mapové a datové sady "land use/land cover" pro chemické transportní modely (CTM). Výstup je vytvořen pro celé území ČR, s prioritním zaměřením na území velkých měst, a obsahuje všechny vstupy, potřebné pro CTM, a to jak pro vliv na meteorologii a rozptyl znečištění, tak i pro výpočet biogenních emisí: zpevněné / nezpevněné plochy, vegetace, převládající dřeviny a plodiny atd.

Data jsou ve formátu ESRI Shapefile, představují vektorová data s daty v připojených databázích. Data jsou nabízena jako agregovaná do čtverců podle požadavků zákazníka v libovolném souřadnicovém systému.

V případě zájmu o data nás prosím kontaktujte, ucelenou nabídku zpracujeme po vzájemné dohodě dle Vašich potřeb.

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.