Reference

Seznam zpracovávaných projektů podle zaměření:

 • Oznámení a Dokumentace EIA
  • Administrativní budova Eleven Building, Praha 11, k. ú. Chodov
  • Administrativní budova Evropská 11, Praha 6, k. ú. Dejvice
  • Administrativní budova Palmovka Park II, Praha 8, k.ú. Libeň
  • Administrativní objekt Praha – Roztyly
  • BB Centrum – Administrativní objekt FILADELFIE, Praha 4 – Michle
  • BB Centrum – Administrativní objekt Filadelfie, Praha 4 – Michle
  • BB Centrum – budova E, Praha 4 – Michle
  • BB Centrum – budova G, MČ Praha 4 – Michle
  • BB Centrum – objekt Delta I, Praha 4 – Michle
  • BB Centrum – Objekt Delta II, Praha 4 – Michle
  • Bytový dům Plzeňská, u hotelu Golf, parc. č. 387/2, 4, 5; Praha 5, k. ú. Motol
  • Centrum bydlení a relaxace na Ladech, k.ú. Květnice
  • Centrum Nové Háje, Praha 11
  • Centrum Palmovka, Praha 8, k. ú. Libeň
  • Centrum rekreačních aktivit Sedlec – Suchdol, k.ú. Sedlec
  • ČVUT – Nová budova Dejvice, Praha 6
  • ČVUT – Revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 1580/3, 2. fáze, Praha 6
  • Hotel Bubbles Smíchov, MČ Praha 5 – Smíchov
  • Hotel Diplomat Praha – nová křídla a veřejné podzemní garáže, Praha 6
  • Hotel Zlatnická čp. 1126, Praha 1
  • Hromadné garáže Vojtíškova, Praha 11
  • Infusia Hořátev
  • Komplexní rekonstrukce a dostavba areálu na rezidenční bydlení Troja – Panský statek, Praha – Troja
  • Kongresové centrum Sigma Olomouc
  • Konverze areálu Branických ledáren, Praha 4, k.ú. Braník
  • Kotelna na biomasu, Na Slupi 2, Praha 2 – Nové Město
  • Krematorium pro zvířata chovaná v zájmových chovech
  • Kulturní a obchodní centrum Nový Smíchov
  • Léčiva Dolní Měcholupy
  • Logistické centrum Lipovka
  • Logistické centrum pro výrobu a skladování Jirny 2
  • Logistické centrum pro výrobu a skladování 2. etapa – k.ú. Jirny
  • Nákupní centrum Praha – Zličín
  • Novostavba C.I. Centra Mariánské Lázně
  • Obchodní a administrativní centrum Náměstí Republiky, Praha 1
  • Obchodní a administrativní centrum Pankrác
  • Obchodní Centrum Podbaba, Praha 6, k. ú. Dejvice
  • Obytný komplex Komunardů 1033, Praha 7 – Holešovice
  • Obytný soubor Beranových, Praha 18 – Letňany
  • Obytný soubor Braník, Praha 4, k.ú. Braník
  • Obytný soubor Kavčí hory, Praha 4 – Nusle
  • Obytný soubor Nová Michle, ulice U Plynárny, Praha 4, k. ú. Michle
  • Palác Křižík II, Praha 5, k.ú. Smíchov
  • Parkovací dům Budějovická, Praha 4 - Krč
  • Podzemní garáže Klárov, ul. U Železné lávky, Praha 1 – Malá Strana
  • Polyfunkční areál Reitknechtka, Praha 4 – Nusle
  • Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov
  • Polyfunkční dům Harfa City, ulice Poděbradská/K Žižkovu, Praha 9, k. ú. Vysočany
  • Polyfunkční objekt Palác Těšnov, Praha 8 – Karlín
  • Přeložka silnice I/37 Hradec Králové – Hrobice
  • Přeložka silnice I/37 Chrudim – Slatiňany
  • Přestavba a modernizace víceúčelové haly firmy A.Vaněk, Praha 4, k.ú. Kunratice
  • Přestavba víceúčelové haly fy A. Vaněk velkoobchod s.r.o., Praha 4 – Kunratice
  • Radnice Prahy 11, MČ Praha 11, k.ú. Háje
  • Rekonstrukce a rozšíření hotelu Savoy, ul. Keplerova, Praha 1, k. ú,. Hradčany
  • Rezidence Veselská, Praha 18 – Letňany
  • Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí
  • Rozšíření neveřejného parkoviště zaměstnanců Letiště Praha, a.s. v areálu SEVER
  • Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město (Prezentace veřejného projednání)
  • Silnice I/43 v úseku R35 – Lanškroun
  • Silnice R35 v úseku Úlibice – Hradec Králové
  • Silniční obchvat Bělá pod Bezdězem
  • Silniční obchvat Chomutov
  • Sipral – Logistické centrum pro výrobu a skladování v k.ú. Jirny
  • Skládka tuhých komunálních odpadů Žele
  • Soubor staveb Tesla, k. ú. Hloubětín, Praha 9
  • Spalovna VUAB Roztoky u Prahy
  • Stavba č. 0057 – Prodloužení stoky A2, etapa 0004 – Gravitační stoka z Cholupic do A2 – 2. část
  • Vodní svět, ul. Mírového hnutí – Praha 11
  • Výroba očkovacích látek proti chřipce - Bohumile, k.ú. Jevany
  • Výstavba garáží na Dvořákově nábřeží, Praha 1, k. ú. Staré Město
  • Výstavba kotelny, Vaníčkova 1230, Praha 6, k.ú. Břevnov
  • Zástavba pozemků č. parc. 4137/73 a 4137/311 k. ú. Modřany a k. ú. Kamýk, Praha 12 obchodním a polyfunkčním domem
  • Zkapacitnění parkoviště P + R Skalka I, Praha 10
  • Změna využití 3. podzemního podlaží v budově Kulturního a obchodního centra – Nový Smíchov, Praha 5
  • Zpracování hliníkových stěrů Rybníky

   [zavřít]

 • Výzkumné a metodické projekty
  • Analýza dat o hmotnostech nákladních vozidel ve vztahu k produkci emisí
  • Analýza možností podpory zařízení sloužících ke snižování prašnosti z plošných zdrojů
  • Dopravně-inženýrská data pro zjišťování vlivu dopravy na kvalitu ovzduší
  • Ekologické vyhodnocení variant energetického zásobování modelového sídelního celku
  • Historický vývoj emisního zatížení z vybraných úseků dálniční a silniční sítě ČR
  • Hodnocení celkové imisní zátěže suspendovaných částic PM10
  • Hodnocení celkové imisní zátěže suspendovaných částic PM2,5
  • Hodnocení emisní a imisní zátěže polycyklických aromatických uhlovodíků
  • Metodika modelového hodnocení reprezentativních uhlovodíků z dopravy
  • Metodika pro výpočet emisí z těžkých nákladních vozidel
  • Modelové hodnocení uhlovodíků ze stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
  • Možnosti výsadby zeleně pro snížení koncentrací PM10 a PM2,5
  • Návrh metodiky pro hodnocení primární a sekundární prašnosti ze silniční dopravy a opatření pro omezování imisní zátěže PM10 a PM2,5 z automobilové dopravy
  • Ocenění externích nákladů v oblasti životního prostředí pro potřeby ekonomického hodnocení silničních staveb
  • Prognóza vývoje dynamické skladby vozového parku a jeho emisních parametrů do roku 2020
  • Příspěvek sekundární prašnosti k celkové úrovni koncentrací suspendovaných částic frakce PM10
  • Souhrnná metodika pro hodnocení emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy
  • Stanovení 24-hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10
  • Útlum hluku při šíření vegetací
  • Vliv konstrukce křižovatek na množství emisí
  • Vliv mobilních zdrojů emisí znečišťujících látek na kvalitu ovzduší
  • Vliv protihlukových bariér na šíření koncentrací škodlivin
  • Vlivy znečištění ovzduší na stavební konstrukce
  • Vyhodnocení dynamické skladby vozového parku na území Prahy
  • Vyhodnocení vlivu studených startů na produkci uhlovodíků z dopravy
  • Výpočetní aplikace pro kvantifikaci externích nákladů z imisní a akustické zátěže vznikající v důsledku provozu silničních staveb
  • Výzkum optimálních postupů pro modelování znečištění ovzduší z automobilové dopravy
  • Zjištění aktuální dynamické skladby vozového parku a jeho emisních parametrů

   [zavřít]

 • Koncepce a programy zlepšování kvality ovzduší
  • Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy – 2002
  • Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji – 2002, aktualizace 2006, 2009 a 2012
  • Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek v Jihočeském kraji (analytická část) – 2003
  • Program ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Česká Lípa – 2004
  • Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje – 2006
  • Aktualizace Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje – 2006
  • Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje – 2006
  • Programový dodatek k Programu ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje – aktualizace 2008
  • Program snižování emisí a program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje – aktualizace 2009
  • Program snižování emisí znečišťujících látek a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy – 2003, aktualizace 2006, 2009 a 2012
  • Spolupráce na programech pro Moravskoslezský kraj, kraj Vysočinu a města Tanvald, Hranice na Moravě a Frýdek–Místek.

   [zavřít]

 • Modelové hodnocení kvality ovzduší na území měst a regionů
  • Modelové hodnocení kvality ovzduší na území Prahy – dosud 10 kompletních vyhodnocení (ve dvouletých etapách od roku 1994)), vyhodnocení výhledového stavu dle Konceptu územního plánu (2009, aktualizace 2011)
  • Kraje: Liberecký (2×), Karlovarský, Jihočeský, Moravskoslezský, Plzeňský, Středočeský, Vysočina
  • Města: Kralupy nad Vltavou, Karlovy Vary, Opava (2×), Náchod, Česká Lípa (2×), Hradec Králové, Beroun a Králův Dvůr (4×), Dobřany, Jablonec nad Nisou, Tanvald
  • Okresy: Karlovy Vary, Praha - západ, Kutná Hora, Uherské Hradiště
  • Modelové výpočty emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy na území celé ČR(2006, aktualizace 2011)
  •  
  • Dále bylo v Ateliéru ekologických modelů zpracováno cca 200 rozsáhlých modelových výpočtů pro územní plány, urbanistické studie, dopravní koncepce, energetické řešení územních celků, posouzení přínosů opatření ke zlepšení kvality ovzduší a podobně.
  • Grafické ukázky řešených projektů jsou uvedeny na stránce Rozptylové studie.

   [zavřít]

 • Ostatní rozptylové studie
 • Hodnocení vlivů investičních záměrů na kvalitu ovzduší, zahrnující všechny záměry uvedené v přehledu zpracovaných EIA a dále např.:

  • komerční, kulturní či administrativní objekty – např. hypermarkety Zličín, OAC Zlatý Anděl, KOC Nový Smíchov a další stavby v oblasti Smíchova, Palác Flora, Luxembourgh Plaza, Palladium – Náměstí republiky 1, budovy BB Centra Praha, Polyfunkční centrum Nové Butovice, OAC Pankrác, Carrefour Eden, Dejvice Center, Arena Centrum, X-Point Praha 4, Carrefour Karlovy Vary, Karlovo Centrum Jenišov
  • bytová výstavba – areály Prosek, Velká Chuchle, Žižkov, Vysočany, River Lofts Praha 7, Točná ad.
  • garáže, parkoviště, čerpací stanice – např. studie pro 27 podzemních garáží v Praze, studie garáží pro MČ Prahy 2 a 3, garáže Klárov, parkoviště P+R Zličín, P+R Skalka
  • silniční stavby – např. dálnice D8 Trmice – st. hranice, D1 Vyškov – Mořice, D3 Č. Budějovice – Č. Krumlov, rychlostní silnice R3 Č. Krumlov – st. hranice, R35 Ohrazenice – Jinolice a Vysoké Mýto – Mohelnice, R49 Hulín – Fryšták, R12 Úvaly, R7 Knovíz, silnice I. třídy I/6 K. Vary – Jenišov, I/44 Vlachov, I/34 Stráž. n. Nežárkou, I/26 v úseku D5 – Horšovský Týn, I/27 Plzeň, městský okruh Benešov, Strahovský tunel, silniční okruh Ruzyně – Březiněves, Štěrboholská radiála a další
  • průmyslové provozy – např. Galvanovna Vysočany, Lihovar Kralupy, Cementárna Radotín, Cembrit Beroun ad.

  Hodnocení územně plánovacích dokumentací - Návrh ÚP hl. m. Prahy (1998), Urbanistická studie Pražské památkové rezervace (1998, aktualizace 2000), Jižní město - regulační plán, Územní plán Berouna (2000), Urbanistická studie Bohdalec - Slatiny (2004), US Hradčanská (2004), US Nové Štěrboholy (2004), Koncept ÚP hl. m. Prahy (2009)

  Hodnocení variant energetického zásobování územních celků na kvalitu ovzduší - Praha 7, Troja, Cholupice, Šeberov, Vršovice-Strašnice, Žižkov, Hostivař, Kunratice, Vokovice-Břevnov, Točná, Spořilov, Záběhlice, Motol - Košíře, Krč - Bráník ad.

   [zavřít]

 • Hlukové studie
 • Dosud zpracovaná hodnocení vlivů investičních a urbanistických záměrů na akustickou situaci zahrnují jednak téměř všechny záměry uvedené v přehledu zpracovaných EIA a dále např.:

  komerční a bytová výstavba - Green Park Benešov, obytný soubor Panorama - Jílové u Prahy, bytový soubor Vivus Uhříněves, rodinné domy v Květnici, bytové domy Praha 5 - Na Pláni, Obytný soubor "ul. Pod Náměstím"

  automobilová doprava - sil. R11 v úseku Trutnov - státní hranice, přeložka silnice II/240 Tuchoměřice, I/38 Obora - Doksy, I/9 a I/13 křižovatka Svor, garáže Praha 1 - Dvořákovo nábřeží, garáže Svornosti - Praha 5, Parkoviště pro autobusy - hotel DUM, Benešov - Jihovýchodní obchvat (II/110), silnice I/19 v úseku Tábor - hranice kraje Vysočina, MÚK silnic I/3 a II/112 - Benešov, hromadné garáže Komenského náměstí, hromadné garáže náměstí Barikád, hromadné garáže Mahlerovy sady

  těžební a vrtné práce - pískovna Konětopy II, těžba štěrkopísku v Pňovicích, těžba kameniva Březín, geotermální elektrárna Dětřichov, Terénní úpravy v ploše lomové jámy - sanace a rekultivace lomu Kamenný přívoz, Těžba korekční cihlářské suroviny na ložisku Nerestce - Kakovice

  ostatní záměry - čistírna odpadních vod Tuchoměřice, betonárna Letňany, betonárna Příbram, výrobní hala Malý Újezd, sklad nábytku Kutná Hora - Karlov, PMČR Kutná Hora - rozšíření vjezdové nákladové vrátnice, Hodnocení variant dopravně-inženýrských opatření na komunikační síti v Praze a další

  Hodnocení územně plánovacích dokumentací - např. urbanistické studie Praha 6 - Sedlec, Velké Roztyly, územní plán obce Strančice, Změna ÚPn 1027/06 "Hlavní nádraží"

  Hodnocení územně plánovacích dokumentací - např. urbanistické studie Praha 6 - Sedlec, Velké Roztyly, územní plán obce Strančice, Změna ÚPn 1027/06 "Hlavní nádraží"

  Hluková mapa města Opavy

   [zavřít]

 • Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
 • Hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno pro všechny EIA zpracované v ateliéru od doby udělení příslušného osvědčení MZd (duben 2005) a dále pro následující úkoly:

  • Administrativní budova Eleven Building, Praha 11
  • Administrativní budova Palmovka park II, MČ Praha 8
  • Areál Avion Shopping Park - Praha
  • Benešov – Jihovýchodní obchvat (II/110)
  • Central Kladno
  • Dálnice D1 v úseku Mirošovice - Kývalka
  • Dobývání ložiska štěrkopísku Lhota pod Libčany
  • Dopravní koncepce Plzeňského kraje
  • Geotermální elektrárna Dětřichov
  • Gravitační stoka Cholupice
  • Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem
  • Logistické centrum pro výrobu a skladování –k. ú. Jirny
  • Mimoúrovňová křižovatka Exit 8 na dálnici D1, Nupaky
  • Novostavba C. I. centra, Mariánské lázně
  • Obchodní a polyfunkční dům, Praha 12 – Modřany
  • Obytný soubor Benice, Praha – Uhříněves, Benice
  • Obytný soubor Beranových - MČ Praha 18
  • Obytný soubor Uhříněves - Cihelna
  • Pískovna Konětopy II, Sudovo Hlavno
  • Polyfunkční centrum Letenský trojúhelník, Praha 7
  • Polyfunkční dům Harfa City, Praha 9
  • Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov
  • Přeložka silnice I/36 v úseku MÚK Chýšť – Bohdaneč
  • Přeložka silnice I/38 v úseku Malín – Kalabousek
  • ROP NUTS II Jihozápad
  • Rychlostní komunikace R4 – obchvat Milína
  • Rychlostní silnice R11 v úseku Trutnov – státní hranice ČR/PL
  • Rychlostní silnice R49 v úseku Fryšták – státní hranice ČR/SR
  • Rychlostní silnice R49 v úseku Hulín – Fryšták
  • Silnice I/19 v úseku Tábor – hranice kraje Vysočina
  • Silnice I/29 a I/19 v úseku Písek – Tábor
  • Silnice I/9 + I/16 Mělník- obchvat 1.-4. etapa
  • Strategický plán města České Budějovice
  • Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísku Libčice nad Vltavou – Chýnov
  • Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísku Skramníky
  • Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka
  • Těžba štěrkopísku pro vytvoření retenčních nádrží v Pňovicích
  • Těžba štěrkopísku v k. ú. Střížovice
  • Tramvajová trať Rochlice – Liberec
  • Územní studie Praha 6 - Sedlec
  • Výrobní hala Laminet – Malý Újezd
  • Využívání štěrkopísků v dobývacím prostoru Stará Lysá
  • Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
  • Zklidnění severojižní magistrály u Národního muzea v Praze

   [zavřít]

 • Příroda a krajina
  • Koncepce ochrany přírody na území hl.m. Prahy
  • Koncepce ochrany přírody na území Jihočeského kraje
  • Krajinářská hodnocení a hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby:
   • silnice I/13 v úseku Děčín – dálnice D8
   • silnice R35 v úseku Vysoké Mýto – Mohelnice
   • silnice R35 v úseku Turnov – Sedmihorky
   • oblast Lanškroun – Staré Město
   • oblast Dolní Lipka – Lanškroun
  • Ekologická studie Beroun – mj. podrobná analýza městské a navazující krajinné vegetace
  • Envis 4 – části Příroda a Krajina – detailní vyhodnocení ploch městské zeleně a rekreačních možností ve vybrané části hl. m. Prahy

   [zavřít]

 • Ekologická studie Beroun
 • Ekologická studie Beroun představuje souhrnné vyhodnocení jedenácti složek životního prostředí na území berounské kotliny. V rámci projektu byla mj. vypracována a v praxi úspěšně ověřena nová metodika ekologického hodnocení regionu s využitím geografického informačního systému.

  Studie hodnotí životní prostředí na území měst Beroun a Králův Dvůr v rámci analytických kapitol Klima, Ovzduší, Zdravotní rizika, Energetické zásobování, Hluk, Zeleň, Voda, Odpady, Půdy, Geofaktory a Kulturní hodnoty. Z těchto analýz pak vycházejí syntetická hodnocení, která vymezují nejhodnotnější lokality a naopak významné environmentální problémy v řešeném území a jejich příčiny, hodnotí priority zjištěných problémů. Studie předkládá též návrh příslušných nástrojů a opatření k řešení vymezených problémů.

  Na základní úroveň projektu (1999) navázaly průběžné aktualizace jednotlivých kapitol ekologické studie: Ovzduší (2001, 2005, 2009), Zdravotní rizika (2004), Hluk (2003, 2007), Voda (2008) a Zeleň (2004), dále komplexní vyhodnocení návrhu Územního plánu města Berouna a další specializované studie dle potřeb orgánů města (např. hodnocení opatření ke snížení prašnosti).

  Ukázky grafických výstupů:

   [zavřít]

 [zavřít vše]

ATEM

Ateliér ekologických modelů, s. r. o.

Roztylská 1860/1,
148 00 Praha 4

Tel.: 241 494 425

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.