Program Resuspenze

Resuspenze

Program Resuspenze představuje výpočetní aplikaci, která implementuje aktuální verzi (2019) metodiky MŽP pro výpočet emisí částic pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy a umožňuje tak provádět výpočty emisí na základě této metodiky. Aplikace byla vytvořena v rámci projektu TA ČR TH02030986 Komplexní databáze a model pro stanovení emisí PAH z motorových vozidel a rozšíření modelu MEFA.
Metodika a emisní model umožňuje kvantifikaci emisí na základě dat o provozu vozidel a o stavu komunikace s možností variantních výpočtů.
Program je koncipován tak, aby jeho výsledky mohly sloužit jako vstup do gaussovských modelů šíření znečištění. Vstupy i výstupy jsou možné v několika běžně používaných formátech.

Program je vytvořen jako aktuální alternativní způsob výpočtu emisí z resuspenze prachových částic automobilovou dopravou. Program zahrnuje aktualizovanou metodiku pro výpočet emisí částic pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy (verze 2019).

Program pracuje s jedním nebo dvěma vstupními soubory (intenzity + parametry komunikace, volitelně množství prachu na vozovce).
Formáty vstupních souborů můžou být hodnoty oddělené středníkem (csv), nebo sešity excelu (xls, xlsx).
Formát výstupního souboru může být CSV (hodnoty oddělené středníkem) nebo sešit excelu (xls, xlsx). Výstupní soubor obsahuje emise na jednotlivých úsecích.
Log soubor obsahuje časové údaje, cestu k vstupním a výstupním souborům, počet řádků a chybová hlášení v případě, že program narazí na chybu v zadaných datech. Výchozí umístění souboru se zprávami je v adresáři vstupního souboru úseků, název souboru je shodný s názvem souboru úseků, přípona je .LOG.

Program se spouští a používá prostřednictvím grafického rozhraní, vstupní data jsou programem načítána ze vstupních souborů (databází). Program zobrazuje průběh výpočtu a případné chyby ve vstupních databázích v okně uživatelského rozhraní a zároveň ukládá nastavení, specifikaci použitých souborů a cestu k výstupním souborům.

Licence k použití programu je vázána na jeden konkrétní počítač. Program je možné spustit na systémech Windows 7 a 10.

Cena aplikace je 5 000 Kč + DPH.

Model je distribuován on-line.

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.