Řešení prostupnosti a přístupnosti krajiny


Cílem řešení projektu "Řešení prostupnosti a přístupnosti krajiny v územně plánovací dokumentaci" bylo vytvoření podmínek pro zvýšení prostupnosti krajiny pro člověka pomocí nástrojů územního plánování. Projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR, č. projektu TH02030715.

Výsledkem projektu jsou:

  • Vzorová analytická mapa se zobrazením jevů významných pro hodnocení prostupnosti a přístupnosti krajiny pro člověka
  • Vzorová analytická mapa se zobrazením jevů významných pro hodnocení prostupnosti krajiny pro živočichy
  • Mapa s výstupy analýz charakteristických typů krajiny a krajinných a urbánních souvislostí

Mapové výstupy

V rámci projektu byly vytvořeny mapy, které byly použity k řešení projektu a které jsou zároveň k dispozici k použití jiným subjektům. Ukázky výstupů jsou uvedeny na následujících obrázcích.


Vzorová analytická mapa se zobrazením jevů významných pro hodnocení prostupnosti a přístupnosti krajiny pro člověka


Mapa s výstupy analýz charakteristických typů krajiny a krajinných a urbánních souvislostí


Návrh doplnění cest a doplnění zeleně u stávajících cest - Smilkov

V případě zájmu o data nás prosím kontaktujte, ucelenou nabídku zpracujeme po vzájemné dohodě dle Vašich potřeb.

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.