ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Ateliér ekologických modelů se od roku 1991 zabývá zejména hodnocením životního prostředí, a to jak v rámci přípravy investičních a urbanistických záměrů v území a tak i pro potřeby orgánů veřejné správy. Hlavní oblastí zájmu je problematika znečištění ovzduší a hluku, posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a koncepční řešení ochrany životního prostředí na úrovni města a regionů. V rámci této činnosti zajišťujeme jak zpracování potřebných studií či dokumentů (dosud cca 1 500 projektů), tak i běžnou poradenskou a konzultační činnost. Souvisejícím okruhem činnosti ateliéru je výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí. Naší doménou je především zdokonalování a aplikace emisních a imisních metodik, včetně emisního modelu MEFA a Imisního modelu ATEM. Třetí skupinu řešených úloh pak představují veškeré služby v oblasti geografických informačních systémů (GIS) a geodatabází.

Naší hlavní předností je vysoká kvalita projektů, dlouholeté zkušenosti v oblasti hodnocení životního prostředí a vysoká znalost procesních a formálních náležitostí dokumentací a studií nutných pro úspěšné projednání s úřady. Zájemcům o odborné studie můžeme nabídnout nadstandardní výsledky i podporu při řešení problémů vznikajících při přípravě projektů.

rozptylové studie

ATEM

Ateliér ekologických modelů, s. r. o.

Roztylská 1860/1,
148 00 Praha 4

Tel.: 241 494 425

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.