Autorizace a osvědčení odborné způsobilosti

Přehled autorizací:

  • Osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
    autorizace č. 38212/ENV/15 - Mgr. Radek Jareš
    autorizace č. 88948/ENV/14 - Mgr. Jan Karel
  • Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií
    autorizace MŽP č.j. 2108/780/10/KS - Mgr. Jan Karel
    autorizace MŽP č.j. 64139/ENV/14 - Ing. Josef Martinovský
    autorizace MŽP č.j. 2733/780/10/KS - Mgr. Robert Polák
    autorizace MŽP č.j. 46712/ENV/15 - Ing. Eva Smolová
  • Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví
    autorizace MZd, č. osv. 2/2015 - Mgr. Jan Karel
    autorizace MZd, č. osv. 3/2015 - Mgr. Robert Polák
  • Osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší
    autorizace MŽP č.j. 75695/ENV/15 - Mgr. Radek Jareš
    autorizace MŽP č.j. 1259/780/13 - Mgr. Robert Polák
  • Osvědčení o autorizaci č. A0050100617 k provádění autorizačních setů G1, G2
    vydal:      Státní zdravotní ústav
    pro:          ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o., IČ: 27181278
    laboratoř: ATEM - Autorizovaná akustická laboratoř
    dne:         29. 6. 2017
  • Autorizace k výkonu úředního měření hluku v mimopracovním prostředí
    vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
    pro:    ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o., IČ: 27181278
    dne:   23. 7. 2007

ATEM

Ateliér ekologických modelů, s. r. o.

Roztylská 1860/1,
148 00 Praha 4

Tel.: 241 494 425

Vyhledat na těchto stránkách:

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.