Vozový park 2015


Softwarová aplikace Vozový park 2015 byla vytvořena jako výsledek projektu TA ČR č. TA04021566 - Doplnění chybějících dat o dynamické skladbě vozového parku pro účely výpočtu emisí z automobilové dopravy. Aplikace umožňuje určit dynamickou skladbu vozového parku na libovolné komunikaci v ČR na základě uživateli snadno dostupných údajů.

Do aplikace se zadávají následující vstupní data:

  • kategorie komunikace - výběr z možností Dálnice, Praha, Města, Ostatní
  • v případě volby "Města" - počet obyvatel trvale žijících na území města
  • tranzitní tah - volba, zda je hodnocená komunikace tranzitním tahem podle mapy uvedené v metodice a v manuálu SW aplikace (ANO / NE)
  • v případě volby ANO - výběr konkrétní komunikace dle rozbalovacího seznamu uvedeného v aplikaci, popř. volba "jiná komunikace"

vozový park, dynamická skladba 

Na základě zadání vstupních dat provede aplikace výpočet procentuelního zastoupení vozidel jednotlivých emisních úrovní pro všechny zadané kategorie vozidel a druhy paliv. Výpočet již zohledňuje i podíl zahraničních vozidel příslušných kategorií na tranzitních tazích v ČR.

Výstupem aplikace jsou procentuelní podíly, vyjadřující zastoupení vozidel:

  • osobní automobily (OA) – benzín EURO 0 - 6 / diesel EURO 0 - 6 (suma OA = 100 %)
  • lehké nákladní automobily (LN) – benzín EURO 0 - 6 / diesel EURO 0 - 6 (suma LN = 100 %)
  • těžké nákladní automobily (TN) - jen diesel EURO 0 - 6 (suma TN = 100 %)
  • autobusy (BUS) - CNG EURO 0 - 6 / diesel EURO 0 - 6 (suma BUS = 100 %)

V případě zájmu o zakoupení aplikace Vozový park 2015, můžete tak učinit e-mailem na adrese .

Cena aplikace činí 4 000 Kč + 21 % DPH. Licence je poskytována pro spuštění na jednom konkrétním počítači identifikovaném v licenčním souboru.

Pod následujícími odkazy můžete stáhnout Licenční podmínky a Uživatelskou příručku. Podrobnější informace jsou uvedeny v Metodice pro určení dynamické skladby vozového parku.

© ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.